Τρίτη 28 2021

Οδηγίες και παραστατικά για ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Χορήγηση ειδικής άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων Χορήγηση ειδικής άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων

Date added: 12/08/2009
Date modified: 12/08/2009
Filesize: 43.5 kB
Downloads: 4351
ΥΑ ΥπαριθμΔ17α/04/88/ΦΝ 416 (ΦΕΚ Β 2076 1999) : «Χορήγηση ειδικής άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων»

Ρύθμιση θεμάτων περί της κατάταξης μηχανοκινήτων οχημάτων Ρύθμιση θεμάτων περί της κατάταξης μηχανοκινήτων οχημάτων

Date added: 12/08/2009
Date modified: 12/08/2009
Filesize: 44 kB
Downloads: 3212
ΥΑ ΥπαριθμΔ13ε/0/232 (ΦΕΚ Β 119/1992) : «Ρύθμιση θεμάτων περί της κατάταξης μηχανοκινήτων οχημάτων»

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξωμα πλατφόρμα Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξωμα πλατφόρμα

Date added: 12/08/2009
Date modified: 12/08/2009
Filesize: 319.43 kB
Downloads: 3511
ΥΑ Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών με αριθμ.  Α6/55298/4926/22-1-2008 (ΦΕΚ 148 Β/2008) : «Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξωμα πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που εξυπηρετούν εκσκαπτικά μηχανήματα»

Ρύθμιση-χαρακτηρισμός μηχανοκίνητων οχημάτων & κατάταξη οχημάτων ειδικής χρήσης Ρύθμιση-χαρακτηρισμός μηχανοκίνητων οχημάτων & κατάταξη οχημάτων ειδικής χρήσης

Date added: 12/08/2009
Date modified: 12/08/2009
Filesize: 319.92 kB
Downloads: 2975
ΚΥΑ Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών-ΠΕΧΩΔΕ-Μεταφορών & επικοινωνιών  με αριθμ. Α3/28010/2345/ 6-5-2008(ΦΕΚ 992 Β/2008) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό μηχανοκίνητων οχημάτων ως αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργου και την κατάταξη των οχημάτων ειδικής χρήσης»

Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων

Date added: 12/08/2009
Date modified: 12/08/2009
Filesize: 117.26 kB
Downloads: 7040
ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης-ΠΕΧΩΔΕ & Κοινωνικών Ασφαλίσεων  με αριθμ. 15085/593/20-3-2003 (ΦΕΚ 1186 Β/2003) : «Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων»