Details for Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης του υποφακέλου της εταιρείας «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που συμμετείχε στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

PropertyValue