Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2007 17:22

Περιγραφή και Έντυπο Παρατηρήσεων

Προς Διαβούλευση (Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τις σχολιάσουν, αλλά όχι να τις χρησιμοποιήσουν)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΕΤΕΠ)

1. Οι ΠΕΤΕΠ είναι "method statements", δηλαδή κείμενα κανόνων παραγωγής "μονάδων κατασκευαστικού έργου", που αξιοποιούν :
-- Τεχνογνωσία
-- Προσωπικό
-- Μηχανικά μέσα και εξοπλισμό -- Ενσωμάτωση υλικών

2. Τα κείμενα των ΠΕΤΕΠ παρουσιάζουν ομοιμορφία ως προς τη δομή και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες :
α. Αντικείμενο εργασιών
β. Ενσωματούμενα υλικά και κριτήρια αποδοχής αυτών
γ. Μεθοδολογία κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας. Αυτή είναι η κύρια ενότητα της Τ.Π.
δ. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραγωγή
ε. Όρους / απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών και απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος
στ. Τρόπο επιμέτρησης

3. Για τα ενσωματούμενα στις διάφορες κατασκευές υλικά για τα οποία υπάρχουν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), γίνεται πάντοτε αναφορά στα Πρότυπα αυτά.

4. Οι ΠΕΤΕΠ έχουν ταξινομηθεί με κωδικοποίηση τεσσάρων επιπέδων (με οκταψήφιο αριθμό της μορφής Τ1-Τ2-Τ3-Τ4) με την οποία παρέχεται σημαντική ευελιξία για εισαγωγή νέων αντικειμένων ή και για ομαδοποιήσεις αυτών. Τα τέσσερα επίπεδα της κωδικοποίησης είναι τα ακόλουθα :
Τ1 : Κατηγορία (παραδοσιακή διάκριση)
Τ2 : Τομέας
Τ3 : Αντικείμενο
Τ4 : Τύπος (δηλαδή εξειδικευμένο αντικείμενο, όπου τυχόν απαιτείται)

5. Μέχρι σήμερα έχουν ετοιμαστεί 449 ΠΕΤΕΠ, που καλύπτουν τις συνηθέστερες εργασίες κατασκευής όλων των κατηγοριών δημοσίων έργων (οδοποιϊα, λιμενικά, υδραυλικά, σιδηροδρομικά έργα κλπ)

Υποστήριξη

Από 10/2/2007 μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες από τη Δ/νση Πληροφορικής ΓΓΔΕ (τηλ. 213-1513901 ή 210-3226867).

Υποβολή παρατηρήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε της παρατηρήσεις σας μέσω fax χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο ή να συμπληρώσετε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παρατηρήσεων .

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 12:49