Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 10:07

Κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών κινητήρων για το χρονικό διάστημα από 22/01/2019 έως και 31/12/2019 και ανάθεση της προμήθειας στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία: «ΧΑΤΖΑΚΗ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ»