Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 16:41

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτ.αποσφράγισης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Δ16 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΕΣΗΔΗΣ 77485)

Σας ανακοινώνουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διαγωνισμού του θέματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ 77485) μετατίθεται για τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 (Αρχική ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 10:00) λόγο του ότι σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το σύστημα θα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας στο διάστημα από Παρασκευή 15/02/2019 έως και τη Δευτέρα 18/02/2019.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 17:15