03 Ιουν 2020
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 10:50

Τροποποίηση (επέκταση φυσικού αντικειμένου και μετάθεση της χρονικής διάρκειας) της υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ»

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 10:55