Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 11:01

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»

 Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», προϋπολογισμού 505.000,00 € (με Φ.Π.Α), στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [στην τάξη 1η και άνω ή δύο (2) τουλάχιστον Α2 τάξης σε Κοινοπραξία Αναβάθμισης, προϋπολογισμός κατηγορίας (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 334.515,08 €)] και ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [στην τάξη Α1 προϋπολογισμός κατηγορίας (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 72.742,98 €]. Το έργο θα εκτελεστεί στο Άργος Ορεστικό του νομού Καστοριάς.