19 Ιουν 2019

Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

spirtzis 

Ο Χρήστος Σπίρτζης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα, όπου μεγάλωσε και εξακολουθεί να ζει. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 1995 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Φουφρή και έχουν δύο παιδιά, τον Παναγιώτη και την Κάλλια.

Σταθερή κατεύθυνση του είναι η αξιοποίηση του παραγωγικού και επιστημονικού δυναμικού, όλων των Ελλήνων, κυρίως των νέων, για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας και την βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Το Σεπτέμβριο του 2015, εξελέγη Βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β Περιφέρεια Αθηνών. Ακολούθως, στην κυβέρνηση που σχηματίστηκε με πρωθυπουργό τον κ. Αλέξη Τσίπρα, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Τον Ιανουάριο του 2015 συμμετείχε στην Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με αρμοδιότητα τις Υποδομές, τις Μεταφορές και τα Δίκτυα.

-Από τον Σεπτέμβριο του 2010 και για δύο θητείες, διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

-Από το 2007 έως το 2010 διετέλεσε Β’ Αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ, αρμόδιος για την Ενέργεια, την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, το Ασφαλιστικό, την άδεια άσκησης Επαγγέλματος, τις Εκδόσεις, τη δεοντολογία Εκπροσωπήσεων και την Τράπεζα Πληροφοριών.

-Από το 2000 έως το 2003 διετέλεσε Μέλος στη ΔΕ του ΤΕΕ, ενώ από το 1999 έως το 2008 ήταν Μέλος της ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος, στην Εκτελεστική Επιτροπή της οποίας εκλεγόταν συνεχώς από το 2002 έως το 2007.

-Το 1996 ορίστηκε Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Μηχανικών του ΤΕΕ. Σε ηλικία 28 χρονών εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση. Διετέλεσε Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και των οργάνων Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το 1986 έως το1993.

Συμμετείχε θεσμικά και ασχολήθηκε επιστημονικά για την διαμόρφωση αναπτυξιακών προτάσεων και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, κανονιστικών πλαισίων και τεχνικών προδιαγραφών στους τομείς: Παραγωγής έργων και μελετών, σχεδιασμού και λειτουργίας συστημάτων μεταφορών, εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προώθησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικής ανασυγκρότησης, ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης κτιρίων, περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης, καινοτομίας, εκσυγχρονισμού δομών και υποδομών της Διοίκησης κ.α.

Ως Υπεύθυνος του ΤΕΕ για την Ενέργεια συνέβαλε στην ολοκλήρωση του νομοθετικού και επιστημονικού έργου για την εξοικονόμηση ενέργειας και για την απόκτηση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού ενεργειακού σχεδίου.

Εκπροσώπησε το ΤΕΕ σε κοινωνικές δράσεις για το πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού και τους ελεύθερους χώρους, για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και ήταν υπεύθυνος για κοινές δράσεις με άλλους Φορείς, όπως το Παρατηρητήριο Φυσικών Καταστροφών, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας και την προετοιμασία για διακριτό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

MINISTER FOR INFRASTRUCTURE, TRANSPORT & NETWORKS

CHRISTOS SPIRTZIS

Christos Spirtzis was born in 1969, raised, and is still living in Athens. He studied at the Electrical and Computer Engineering Department of the Polytechnic School of Democritus University of Thrace. He worked as a freelancer from 1995. He is married to Dimitra Foufri and has got two children, Panagiotis and Kallia.

His approach has always been to utilize Greek productive and scientific resources, and mainly the youth, for the restructuring and development of Greece and for improving citizens’ quality of living.

In September 2015, he was elected as Member of Parliament for SYRIZA, for the Second Constituency of Athens. Subsequently, he was appointed by Prime Minister, Mr. Alexis Tsipras, as Minister of Infrastructure, Transport and Networks.

In January 2015, he participated in the National Salvation Government, of the Prime Minister Mr. Alexis Tsipras, serving as Alternate Minister for Infrastructure, Transport and Networks.

- He was the Chairman of the Technical Chamber of Greece since September 2010 (two terms).

- He was Vice Chairman B’ of the Steering Committee of the Technical Chamber of Greece from 2007 to 2010, and was in charge of matters of Energy, Development, Employment, Social Security, Professional Licensing, Publications, Representation Ethics and Information Bank.

- He was a Member of the Steering Committee of the Technical Chamber of Greece from 2000 to 2003. He was also a Member of the Plenary of the Economic and Social Committee of Greece from 1999 to 2008, elected in its Executive Committee continuously from 2002 to 2007.

- He was appointed Supervisor of the Permanent Committee for Young Engineers of the Technical Chamber of Greece in 1996. He was first elected representative at the Technical Chamber of Greece at the age of 28.

As a student he was actively involved in the Student Union; he was a member of the Board of the Student Union of the Polytechnic School of Xanthi and of the Administration Bodies of the Democritus University between 1986 and 1993.

He was involved, both as a manager and as an engineer, in the drafting of development proposals and the implementation of development plans, regulatory frameworks and technical specifications in the following fields: production of works and designs, planning and operation of transport systems, ICT applications, promotion of integrated physical planning interventions, town planning restructuring, energy and structural upgrading of buildings, environmental protection and sustainable development, innovation, modernization of administrative structures and infrastructures etc.

In his capacity as responsible for matters of Energy he contributed to the completion of the legal and scientific project for energy saving and the drafting of a long-term strategic plan on energy.

He represented the Technical Chamber of Greece at social activities regarding the former Airport of Elliniko and free spaces, free access to beaches, and he was responsible for joint activities with other Agencies such as the Observatory for Natural Destructions, the Observatory for Road Safety, and the project of setting out a distinct Ministry of Environment and Physical Planning.