23 Μαι 2018
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 10:00

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος

 

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος προσκαλεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4412/2016 τους εκπροσώπους των εταιρειών με τις επωνυμίες:

1) «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»
2) «ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.»
3) «NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»


προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ & BE στο λειτουργικό και τεχνολογικό σχεδιασμό ενός Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Διοδίων Αναλογικής (Χιλιομετρικής) Χρέωσης με παρακολούθηση της θέσης μέσω δορυφόρου (free-flow GNSS) ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSM).