23 Μαι 2018
Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 12:51

Πρόσκληση για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών λιμένα Κώ που προκλήθηκαν από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 – Α’ Φάση»