23 Μαι 2018
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 13:54

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών για τη δημοπράτηση του έργου «Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών

 

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών προσκαλεί την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τα παρακάτω γραφεία:

  1. «CONSULTING MANAGEMENT TRAINING ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ.» (ώρα 9:00 π.μ.)
  2. «SYSTEMΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SYSTEMΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (ώρα 10:00 π.μ.)
  3. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (ώρα 11:00 π.μ.)
  4. «ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ ΟΕ» μεδιακριτικότίτλο «ΒiT - Business & Information Technology» (ώρα 12:00 π.μ.)

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου «Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης  και διαφάνειας  στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών»