Πέμπτη 26 Απρ 2018
Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 15:30

Πρόσκληση–Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου–Ανώνυμες Εταιρείες εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε υπηρεσίες του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στην Υπηρεσία Οδικών Τελών