Πέμπτη 26 Απρ 2018
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 10:11

Ανακοίνωση ακύρωσης του προγραμματισμένου για τις 17-10-2017 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», προϋπολογισμού 399.975,68 € (με απρόβλεπτα & Φ.Π.Α. 24%)