Παρασκεύη 16 Νοε 2018
Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017 08:10

Λήξη θερινής ώρας

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 έληξε η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, οπότε οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα πίσω