Πέμπτη 26 Απρ 2018
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 12:50

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ) και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13)

 Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών προσκαλεί την Παρασκευή  12  Ιανουαρίου 2018 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους παρακάτω:

  1. Τζούλη Βασίλειο
  2. Δράκο – Λιακόπουλο Αντώνη
  3. Βλάχο Απόστολο 

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ) και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) σχετικά με τη διαχείριση νομικών θεμάτων και απαιτήσεων των αναδόχων για τα μεγάλα έργα αρμοδιότητας τους

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 12:50