Πέμπτη 26 Απρ 2018
Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 10:17

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ) και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών

 Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών προσκαλεί την Παρασκευή  12  Ιανουαρίου 2018 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους παρακάτω:

  1. ATD -  ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί (ώρα 10:00)
  2. ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ώρα 11:00)
  3. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΑΡΗΣ  Πολιτικός Μηχανικός (ώρα 12:00)

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ) και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), στην εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν. 4314/2014 καθώς και των απαιτήσεων της Απόφασης C(2015) 2771/30-04-2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητάς τους.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 10:18