Παρασκεύη 03 Ιουλ 2020
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 09:53

Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 09:58