24 Μαρ 2018
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 12:52

Ανάρτηση Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή για το έργο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ.Βλάσσης»

Ανάρτηση Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους για το έργο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 12:53