20 Οκτ 2021
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2007 17:12

Ε. Π. "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη"

logo epoalaa Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη
  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ’ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι ένα από τα 11 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ III) 2000-2006. Είναι ένα πρόγραμμα Εθνικού επιπέδου που αναφέρεται στο σύνολο της Ελλάδας.
Κύριος στόχος των δράσεων που προτείνονται μέσα από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος Μεταφορών της χώρας και ειδικότερα των υποδομών και της ασφάλειας οδικών και θαλάσσιων μεταφορών και των υποδομών αστικών μεταφορών.
Πιο συγκεκριμένα έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της βασικής κύριας οδικής υποδομής της χώρας (ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ), ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΟΑΚ), στην αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής, στην ανάπτυξη του αστικού συστήματος μεταφορών με διάφορες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και στην διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών.
Επίσης το Ε.Π. περιλαμβάνει και δράσεις που αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας στους βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας και τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και με οριζόντιες δράσεις που σχετίζονται γενικότερα με την ασφάλεια και τις επικοινωνίες στον τομέα των μεταφορών (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας).
   
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 10:19