Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 09:48

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης του Υποέργου (νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

 Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» , προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

για έργο κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (Α1 και άνω) του άρθρου 100 του Ν. 3669/08. Το έργο θα εκτελεστεί στο Ηράκλειο Κρήτης και χρηματοδοτείται από (Π.Δ.Ε.)

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 09:55