Τρίτη 16 Οκτ 2018
Δευτέρα, 02 Απριλίου 2018 10:27

Πρόσκληση της Δ/νσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) για υποβολή προσφοράς, για την υποβοήθηση στην υλοποίηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.