23 Μαι 2018
Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 13:15

Πρόσκληση και Διακήρυξη που αφορά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα»