16 Ιαν 2019
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 16:23

Δήμος Εορδαίας - Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ