Τρίτη 16 Οκτ 2018
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 16:23

Δήμος Εορδαίας - Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ