16 Ιαν 2019
Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 11:54

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους επιτροπής παραλαβής

 Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας, Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών, δημόσια κλήρωση, μεταξύ των πληρούντων τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση και στην υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, για την αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής με αντικείμενο: α) την παραλαβή των προμηθειών λιπαντικών, ανταλλακτικών κ.λπ., β) την παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πλυσίματος των υπηρεσιακών οχημάτων και γ) την έγκριση των εργασιών επισκευής, που αφορούν τα υπηρεσιακά οχήματα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπ.Υ.Με, για το έτος 2018.