Τρίτη 16 Οκτ 2018
Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 13:51

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας