Δευτέρα 20 Μαι 2019
Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 14:58

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Κυκλοφοριακού Συμβούλου

 Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ. 602/13-06-2018(ΑΔΑ:785Ο465ΧΘΞ-Λ99) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

1. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, δ.τ. «ΠΟΛΙΝΔΕ» (ώρα 11:30 π.μ.)

2. ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., δ.τ. «ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ» (ώρα12:00π.μ.)

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΚΑΣ (ώρα12:30π.μ.)

4. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., δ.τ. «ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» (ώρα13:00π.μ.)

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Κυκλοφοριακού Συμβούλου για την εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου και τις προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Χανιά - Άγιος Νικόλαος ,στο πλαίσιο της προετοιμασίας  Διεθνών Διαγωνισμών για την  «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος»

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ. 602/13-06-2018(ΑΔΑ:785Ο465ΧΘΞ-Λ99) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

προσκαλεί

την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1.    Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, δ.τ. «ΠΟΛΙΝΔΕ» (ώρα 11:30 π.μ.)

2.  ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., δ.τ. «ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ» (ώρα12:00π.μ.)

3.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΚΑΣ (ώρα12:30π.μ.)

4.  ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., δ.τ. «ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» (ώρα13:00π.μ.)

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Κυκλοφοριακού Συμβούλου για την εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου και τις προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Χανιά - Άγιος Νικόλαος ,στο πλαίσιο της προετοιμασίας  Διεθνών Διαγωνισμών για την  «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος».

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 14:58