20 Φεβ 2019
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 13:41

Ανακοίνωση για το έργο: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.

Σας γνωρίζουμε ότι, η Α’ Φάση Διαγωνισμού Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το  Δημόσιο Διεθνή  Διαγωνισμό με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για την Ανάθεση Συμβάσης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για το έργο : «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος  – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.», αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έλαβε α/α συστήματος : 74560