20 Φεβ 2019
Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 10:02

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης δέκα επτά (17) Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ)

 Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 Προκηρύσσουμε εκ του συνόλου θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τις κατωτέρω δέκα επτά (17) θέσεις, ανά Γενική Διεύθυνση, ως εξής:

Α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)

2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2)

3. Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (Δ3)

Β. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Διεύθυνση Διοίκησης (Δ4)

2. Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5)

3. Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6)

Γ. Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών

1. Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών Θεμάτων (Δ7)

2. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)

Δ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

1. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29)

2. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30).

Ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

1. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)

2. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)

3. Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33)

ΣΤ. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

1. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)

2. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)

3. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)

Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 10:03