20 Φεβ 2019
Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 09:29

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαμόρφωση τμήματος του συγκροτήματος κτηρίων επί της οδού Χαλκίδος 15-17 στα Πατήσια, ως χώροι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

 Η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

«Διαμόρφωση τμήματος του συγκροτήματος κτηρίων επί της οδού Χαλκίδος 15-17 στα Πατήσια, ως χώροι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας» με συνολικόπροϋπολογισμό 381.229,67 Ευρώ, με CPV: 45215100 - 8 «Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας» και κωδικό NUTS:EL303 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 29240/2018 απόφαση διακήρυξης.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 307.443,29 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 09:29