Τρίτη 26 Μαρ 2019
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 15:23

Πρόσκληση για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών για το σχεδιασμό, μελέτη, συμπλήρωση μελετών, έλεγχο μελετών, σύνθεση μελετών των σχεδιαζόμενων συμβάσεων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ

 Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.Δ16/ΓΕΝ/οικ.830/27-07-2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

προσκαλεί
την 6η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1. Σ. ΛΙΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. διακρ.τ. « ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» (ώρα 9:00 π.μ.)

2. ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ώρα 9:30 π.μ.)

3. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. (ώρα 10:00 π.μ.)

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης για το σχεδιασμό, μελέτη, συμπλήρωση μελετών, έλεγχο μελετών, σύνθεση μελετών των σχεδιαζόμενων συμβάσεων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 15:23