Τρίτη 26 Μαρ 2019
Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 15:38

Ανακοίνωση Παραίτησης της Κ/ξίας με επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ.ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ ΑΤΕΕ» από την 16-7-2018 Προδικαστική Προσφυγή του έργου Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

 

Ανακοινώνουμε ότι η Κ/ξία με επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ.ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ ΑΤΕΕ» έχει παραιτηθεί από την 16-7-2018 Προδικαστική Προσφυγή και σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 4/2018 Πρακτικό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η ανωτέρω Προδικαστική Προσφυγή τίθεται στο αρχείο.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 15:41