19 Ιουν 2019
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 15:25

Παροχή διευκρινήσεων και απαντήσεων και αφορούν το Τεύχος Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου “ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)”