19 Ιουν 2019
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 18:43

Έγκριση εκτέλεσης, αδαπάνως για το Δημόσιο,εργασιών υλοτόμησης,ρίψης στο έδαφος των καμένων δέντρων καθώς & την αποκομιδή αυτών στις πληγείσες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Αποδεχόμαστε την υπ΄ αριθμ. 061/4/ΔΚ/03.10.2018 επιστολή - πρωτόκολλο δωρεάν παροχής/ λήψης υπηρεσιών του Ομίλου Κοπελούζου και εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών υλοτόμησης, ρίψης στο έδαφος των καμένων δέντρων καθώς και την αποκομιδή αυτών στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Μαραθώνα - Νέας Μάκρης και Ραφήνας Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, αδαπάνως για το Δημόσιο.
2. Η παραπάνω δωρεάν παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας «LUCKY COLORS INVESTMENTS Α.Ε.» με ΑΦΜ 997671119, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Λ. Κηφισίας 209, Τ.Κ. 151 24 - Μαρούσι και θα ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ #1.000.000,00 €#.
3. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31-12-2018.
4. Η υπόδειξη των εργασιών υλοτομήσεως και η εδαφική οριοθέτηση θα γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Η παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου θα γίνει από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
Τακτικά Μέλη:
α) Όλγα Θεοδωροπούλου, ως Πρόεδρο,
β) Ιωάννα Κυριοπούλου και
γ) Σπυρίδων Μπέλλας, ως μέλη,
και
Αναπληρωματικά μέλη τους:
α) Ιωάννη Σύρρο, ως αναπληρωτή της Προέδρου,
β) Δέσποινα Τελλή και
γ) Κονδυλένια Μπλάτσου, ως μέλη.
6. Μετά το πέρας του έργου, θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 18:49