Τρίτη 26 Μαρ 2019
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 12:34

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ"

 Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου

Έργο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Υποέργο (νέο) Κωδικός: 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502

"ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ"

Προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" Υποέργο (νέο): "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ"

προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α1 και άνω τάξη Μ.Ε.ΕΠ. και για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για την Α1 και άνω τάξη Μ.Ε.ΕΠ.

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου.