20 Ιουλ 2019
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 16:28

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας προκειμένου να συνάψει Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) προσκαλεί την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι Εκτιμητές:
1. Σταυρούλα Γουρδουπάρη, ώρα 9:30 π.μ.
2. Αναστάσιο Λαμπρόπουλο, ώρα 10:00 π.μ.
3. Ιωάννη Αλεξόπουλο, ώρα 10:30 π.μ.
προκειμένου να συνάψει Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση απαλλοτριούμενων ακινήτων σε έργα αρμοδιότητας της Δ/νσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14).

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 16:29