25 2021
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 14:56

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δέκα επτά (17) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίστηκαν οι πίνακες κατάταξης ανά Διεύθυνση και οι Αποκλειόμενοι μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, που υποβλήθηκαν επί των πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά και των αποκλειομένων , που καταρτίσθηκαν την 20η Νοεμβρίου 2018, από το Σ.Ε.Π., για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

Ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:

1.Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31),

2.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32),

3.Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33)

 

 

ΣΤ. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

 

1.Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34),

 

2.Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35),

 

3.Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 14:56