20 Ιουλ 2019
Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 15:51

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών [Δ.Ο.Υ.] προσκαλεί τη Δευτέρα 21η Ιανουαρίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω γραφεία:
i) ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ [ώρα 10:00 π.μ.]
ii) Ι. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ - Κ. ΚΟΤΣΟΒΟΣ - Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. [ώρα 10:30 π.μ] δ.τ. 2ΚΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
iii) ΟΔΟΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ - Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. [ώρα 11:00 π.μ] προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 15:53