26 2021
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 18:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Δ33)

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της προαναφερθείσας Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ΥΚ (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής από το Σ.Ε.Π. του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:

Α/Α

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ / ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ33)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 18:43