25 Μαι 2022
Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 15:37

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016

Αποφασίζουμε

1.Την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016 όπως καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

 

(8) Στατικές Μελέτες

1

ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Αρ.πρωτ 228/24-01-2019)

2

ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ &ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ. 232/25-01-2019)

3

ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε(Αρ.πρωτ 263/28-01-2019)

4

ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.271/28-01-2019)

5

GTB ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πτωτ.329/31-01-2019)

6

ΤΡΟΠΑΛΙΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ.323/31-01-2019)

7

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (Αρ.πρωτ.330/31-01-2019)

8

ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (Αρ.πρωτ.409/4-02-2019)

9

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ (Αρ.πρωτ. 398/04-02-2019, 438/4-02-2019)

10

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

11

ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε (Αρ.πρωτ. 429/4-2-2019)

 

(9) Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

1

ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Αρ.πρωτ 228/24-01-2019)

2

ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.271/28-01-2019)

3

ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αρ.πρωτ. 377/01-02-2019)

4

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

 

(10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

1

ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Αρ.πρωτ 228/24-01-2019)

2

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.237/25-01-2019)

3

PLAS I.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.240/25-01-2019)

4

ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.271/28-01-2019)

5

ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ (Αρ.πρωτ. 287/29-01-2019)

6

GTB ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πτωτ.329/31-01-2019)

7

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε (Αρ.πρωτ.322/31-01-2019)

8

ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αρ. πρωτ.327/31-01-2019)

9

ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.396/04-02-2019)

10

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Αρ.πρωτ.376/01-02-2019)

11

ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ (Αρ.πρωτ.375/1-02-2019)

12

Α.ΚΟΥΚΗΣ Α.&Κ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Αρ.πρωτ.369/01-02-2019)

13

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

14

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.373/01-02-2019)

15

Ι.Β. ΠΙΛΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (Αρ.πρωτ.443,442/4-02-2019)

16

ΔΙΠΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ.πρωτ. 434/4-02-2019)

17

ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Αρ.πρωτ.430/4-02-2019)

18

ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε (Αρ.πρωτ. 429/4-2-2019)

19

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΡ.πρωτ. 424/4-02-2019)

20

Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Αρ πρωτ.445/4-2-2019)

 

(11) Μελέτες Λιμενικών Έργων

1

ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (Αρ.πρωτ 263/28-01-2019)

2

ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.271/28-01-2019)

3

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ (Αρ.πρωτ.437/4-2-2019)

 

(13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων

1

ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Αρ. πρωτ.214/23-01-2019)

2

ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Αρ.πρωτ 228/24-01-2019)

3

«ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ. 232/25-01-2019)

4

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.233/25-01-2019)

5

ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (Αρ.πρωτ 263/28-01-2019)

6

ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.271/28-01-2019)

7

Ζ & Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ (Αρ.πρωτ.301/30-01-2019)

8

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.311/30-01-2019)

9

GTB ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πτωτ.329/31-01-2019)

10

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε (Αρ.πρωτ.322/31-01-2019)

11

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (Αρ.πρωτ.330/31-01-2019)

12

ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (Αρ.πρωτ.409/4-02-2019)

13

Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πρωτ.406/4-02-2019)

14

ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πρωτ.399/04-02-2019)

15

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.397/4-02-2019)

16

Α.ΚΟΥΚΗΣ Α.&Κ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Αρ.πρωτ.369/01-02-2019)

17

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

18

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.373/01-02-2019)

 

(16) Μελέτες Τοπογραφίας

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ (Αρ.πρωτ. 139/17-01-2019)

2

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.237/25-01-2019)

3

PLAS I.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.240/25-01-2019)

4

ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (Αρ.πρωτ 263/28-01-2019)

5

ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ (Αρ.πρωτ. 287/29-01-2019)

6

GTB ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πτωτ.329/31-01-2019)

7

ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αρ. πρωτ.327/31-01-2019)

8

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ.πρωτ.325/31-01-2019)

9

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Αρ.πρωτ. 326/31-01-2019)

10

Α.ΚΟΥΚΗΣ Α.&Κ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Αρ.πρωτ.369/01-02-2019)

11

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

12

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.373/01-02-2019)

13

Ι.Β. ΠΙΛΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (Αρ.πρωτ.443,442/4-02-2019)

 

(20) Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές

1

PLAS I.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.240/25-01-2019)

2

ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρ.πρωτ.356/31-01-2019

3

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

 

(21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

1

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ.208/23-01-2019)

2

ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Αρ. πρωτ.214/23-01-2019)

3

ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Αρ.πρωτ 228/24-01-2019)

4

«ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ. 232/25-01-2019)

5

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.233/25-01-2019)

6

Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πρωτ.406/4-02-2019)

7

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

8

ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΣ(Αρ.πρωτ.441/4-2-2019

   
 

(23) Γεωργικές Μελέτες

1

ΚΟΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ.πρωτ.210/23-01-2019)

2

ΚΩΣΤΑΚΟΣ Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (Αρ. πρωτ.255/25-01-2019)

3

ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Αρ.πρωτ.258/28-01-2019)

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αρ.πρωτ.259/28-01-2019)

5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΚ. ΠΑΓΩΝΗΣ (Αρ.πρωτ.268/28-1-2019)

6

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ(Αρ. πρωτ.404/4-02-2019)

7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ.πρωτ. 403/4-02-2019)

8

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ.πρωτ.402/04-02-2019)

 

(27) Περιβαλλοντικές Μελέτες

1

ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Αρ.πρωτ 228/24-01-2019)

2

«ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ. 232/25-01-2019)

3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Αρ.πρωτ.242/25-01-2019)

4

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (Αρ. πρωτ. 243/25-01-2019)

5

ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (Αρ.πρωτ 263/28-01-2019)

6

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρ.πρωτ. 267/28-01-2019)

7

ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Αρ.πρωτ.271/28-01-2019)

8

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.311/30-01-2019)

9

ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ.πρωτ.336/31-01-2019)  

10

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε (Αρ.πρωτ.322/31-01-2019)

11

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (Αρ.πρωτ.330/31-01-2019)

12

ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (Αρ.πρωτ.409/4-02-2019)

13

Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πρωτ.406/4-02-2019)

14

ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ (Αρ.πρωτ.400/04-02-2019)

15

ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε (Αρ.πρωτ.399/04-02-2019)

16

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.πρωτ. 370/01-02-2019)

17

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. (Αρ.πρωτ.373/01-02-2019)

18

Ι.Β. ΠΙΛΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (Αρ.πρωτ.443,442/4-02-2019)

19

Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Αρ πρωτ.445/4-2-2019)

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 15:37