Παρασκεύη 19 Ιουλ 2019
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 13:52

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)»

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από 17-4-2019 έως και 6-5-2019

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 14:01