Παρασκεύη 19 Ιουλ 2019
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 13:38

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών στη Κρήτη. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του νησιού με αποτέλεσμα τη δυσχερή λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των περιοχών που επλήγησαν από τα επικίνδυνα φαινόμενα.

Μετά την κήρυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνου και των Δήμων Χανίων και Σφακίων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν με κριτήριο την επικινδυνότητα, οι θέσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αποκατάστασης των ζημιών κατά μήκος του ΒΟΑΚ.

Οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται στις περιοχές Μεγάλα Χωράφια, Ρέματος Ζαχαριά, Αγία Μαρίνα, Ι/Κ Σούδας , Νωπήγεια, στην Α.Δ. Καλαϊτζάκη και στην ευρύτερη περιοχή Σίσες – Φόδελε, Κακό Όρος, ΧΥΤΑ Ηρακλείου και Σταυρωμένος.

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι κατά περίπτωση, οι ακόλουθες:

  • Τοπογραφικές μελέτες (τοπογραφικές αποτυπώσεις).
  • Συγκοινωνιακές μελέτες (οριστικές μελέτες οδοποιίας, σήμανσης – ασφάλισης και εργοταξιακής σήμανσης).
  • Στατικές μελέτες (οριστικές μελέτες πασσαλότοιχων και τοίχων αντιστήριξης).
  • Υδραυλικές μελέτες (οριστικές μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων).
  • Γεωλογικές μελέτες (οριστικές γεωλογικές μελέτες).
  • Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες (γεωτρήσεις, εργαστηριακές δοκιμές, έκθεση προγράμματος και αξιολόγησης, οριστικές γεωτεχνικές μελέτες).
  • ΣΑΥ –ΦΑΥ.
  • Τεύχη δημοπράτησης.

Οι επιμέρους μελέτες που θα εκπονηθούν ανά θέση περιγράφονται λεπτομερώς στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) της μελέτης που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 13:38