Παρασκεύη 19 Ιουλ 2019
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019 12:56

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες σύνταξης «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)»

 Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών προσκαλεί την Τρίτη 07 – 05 - 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τα παρακάτω γραφεία:

  1. I. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. (δ.τ. iL-iS E.E.)  (ώρα 11:00 π.μ.)
  2. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ (ώρα 11:30 π.μ.)
  3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε. (ώρα 12:00 μ.μ.)

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλουγια την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες στις διαδικασίες σύνταξης «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)», ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της υπό σύσταση Διοικητικής Αρχής Γεφυρών (ΔΑΓ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Απριλίου 2019 12:56