06 Ιουν 2020
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 15:07

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης στην δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ελευσίνας»

Σε Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 128, του Ν. 4412/ 2016, για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την
υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ), στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών
και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ελευσίνας Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμβρίου 2017 και 26ης και 27ης Ιουνίου 2018».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 15:08