20 Ιουλ 2019
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 15:17

Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας από τη θεομηνία της 26-02-2018

 Τα προς έγκριση Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνουν:

  1. Διακήρυξη
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  3. Τιμολόγιο Δημοπράτησης
  4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
  5. Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών
  6. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
  7. Προϋπολογισμό Δημοπράτησης
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 15:18