26 Ιουν 2019
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 14:21

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σχετικά με στατικά και Η/Μ θέματα μελετών για την δημοπράτηση του έργου: «Επιθεώρηση της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, εργασίες συντήρησης - αναβάθμισης αυτής»

 Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019, στην έδρα της Υπηρεσίας, Λεωφ. Κηφισίας 39 (4ος όροφος), ΤΚ 151 23, Μαρούσι, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1.

  • «ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - δ.τ.: «ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.»
  • ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Γεωργίου

ώρα 9.30 π.μ.

2.

 
  • «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ»
  • «ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – δ.τ. «ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.»

ώρα 10.30 π.μ.

3.

 

  • «Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΑΕ
  • «ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» -

δ.τ. «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.»)

ώρα 11.30 π.μ.

προκειμένου να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14), σχετικά με στατικά και Η/Μ θέματα μελετών για την δημοπράτηση του έργου: «Επιθεώρηση της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, εργασίες συντήρησης - αναβάθμισης αυτής».

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 15:40