19 Ιουν 2019
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 13:17

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Γηπέδου Ο.Α.Κ.Α. Καστοριάς»

 Ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Γηπέδου Ο.Α.Κ.Α. Καστοριάς» (αρ.μελ. 27/2019), προϋπολογισμού 94510,96 € (με ΦΠΑ),με δικαίωμα συμμετοχής οι έχοντες Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για την κατηγορία μελέτης ΣΤΑΤΙΚΗ ( 08), πτυχίο (Γ΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ).

Ειδικότερα το αντικείμενο της μελέτης είναι η μελέτη στατικής επάρκειας του ανοικτού Δημοτικού γηπέδου Ο.Α.Κ.Α. Καστοριάς και αν απαιτηθεί η μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου.