19 Ιουν 2019
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 11:36

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» (Διορθωμένο)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού #130.000,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», για την ης Τάξης και Ανω του Μ.Ε.ΕΠ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 14:08