19 Ιουν 2019
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 14:11

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Καστοριάς λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων»

 Ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Καστοριάς λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων» (αρ.μελ. 20/2019), προϋπολογισμού 700,000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) με δικαίωμα συμμετοχής σε εργολήπτες ή εργοληπτικές απιχειρήσεις στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

Ειδικότερα το αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο (αποκαταστάσεις ασφαλτικών , σκυροδεμάτων , τεχνικών , κρασπεδώσεων κλπ) .