20 Οκτ 2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

 EU-per-anaptiksis ESPA1420 rgb

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης:

39.515.400,00 €

Ημερομηνία Δημοπράτησης:

27-03-2012

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης:

10-09-2012

Προϋπολογισμός Σύμβασης:

38.004.088,80 €

2ος ΑΠΕ:

38.004.088,80 €

Ανάδοχος έργου:

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών(1η Σ.Σ.Ε.):

05-01-2018

Προϋπολογισμός Σύμβασης (2ος ΑΠΕ):

12.850.000,00 €

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης:

09-09-2015

Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης:

30-12-2019

Ημερομηνία περαίωση των εργασιών:

-

Δικαιούχος - Φορέας Υλοποίησης:

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ)

 

Το συνολικό έργο αφορά στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου Λέσβου μήκους 46,7 km και περιλαμβάνει:

Α.      Την βελτίωση κατά τμήματα επί συνολικού μήκους 21 km περίπου της υφιστάμενης οδού με αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της, τα τμήματα αυτά είναι:

  • έξοδος Δαφίων μέχρι το ύψος της Μονής Λειμώνος,
  • έξοδος Φίλιας μέχρι την είσοδο του Σκαλοχωρίου,
  • έξοδος Βατούσσας μέχρι την είσοδο της Άντισσας,
  • έξοδος Άντισσας (στον κόμβο της Ερεσού) μέχρι την αρχή των ελιγμών πάνω από το Σίγρι.
  • η παράκαμψη της Καλλονής και των Δαφίων,
  • η παραλλαγή της Φίλιας,
  • η παραλλαγή του τμήματος Σκαλοχωρίου – Βατούσσας,
  • η παράκαμψη της Άντισσας,
  • η παραλλαγή του Σιγρίου (κατάργηση των ελιγμών).

Β.      Την κατασκευή νέων τμημάτων επί μήκους 25,7 km περίπου, τα τμήματα αυτά είναι:

Η διατομή της οδού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα είναι συνολικού πλάτους 12,00 m με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Επίσης σε δυσχερή τμήματα όπου η κλίση της οδού είναι μεγάλη προβλέπεται πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας (ΠΛΚ) πλάτους 3,5 m, (σε συνολικό μήκος 10,4 km).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: την διαμόρφωση οκτώ (8) ισόπεδων κόμβων κατά μήκος της χάραξης, καθώς και την κατασκευή μίας γέφυρας (γέφυρα Άντισσας). Επιπλέον, προβλέπονται έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού, σήμανσης – ασφάλισης, οδοφωτισμού, πρασίνου κλπ. Επίσης, προβλέπονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, εργασίες μετατόπισης - αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες καθώς και έρευνες και εργασίες στις περιοχές του Απολιθωμένου Δάσους της Ν. Λέσβου.

 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

9 10