Παρασκεύη 14 2020
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 13:46

Ανακοίνωση για τους χρήστες της εφαρμογής «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» (kmd.ggde.gr)

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών ενημερώνει τους χρήστες της εφαρμογής «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» (kmd.ggde.gr), ότι έχει ανασταλεί προσωρινά (από 10/01/2020) η κανονική της λειτουργία για τεχνικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται η Εγκύκλιος 6 με αρ. ΔΝΣβ/68729/Φ. ΕΓΚ. /18.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΥ0465ΧΘΞΣΦΠ).

Θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση μετά την πλήρη αποκατάσταση.